Coaching en therapie op maat

Hieronder een introductie over mij, Carola Janssen,  omdat ik het belangrijk vind dat jij je prettig voelt bij mij. Alleen zo kan ik jou optimaal ondersteunen.

 • Vanaf jonge leeftijd heb ik een enorme fascinatie voor het menselijke brein, psychologie, gezondheid en zingeving
 • Wat maakt nu dat mensen doen wat ze doen? Dat vind ik een interessante vraag

Ik heb zelf veel persoonlijk onderzoek gedaan, veel gelezen, bestudeerd, verschillende seminars, cursussen en coachtrajecten gevolgd. In mijn werk als wijkverpleegkundige heb ik talloze mensen mogen begeleiden bij hun (lichamelijke en psychische) proces. Te denken valt aan begeleiding bij ziekte, rouw, palliatieve zorg, verdriet, machteloosheid, familieruzies en existentiële crisissen. Omdat ik werk bij een organisatie met zelfsturende teams ben ik nauw betrokken bij de organisatie van alle facetten rondom zelfsturing en de organisatie van zorg. Denk hierbij ook aan persoonlijke begeleiding en begeleiding bij reintegratie. Voor de organisatie waarvoor ik werk heb ik een vitaliteitsprogramma geschreven en heb ik een rol als vitaliteitscoach binnen een organisatiebreed project rondom vitaliteit.

Vanuit mijn passie rondom gezondheid organiseren heb ik de opleiding tot vitaliteitscoach gevolgd. Om mij verder te ontwikkelen heb ik de opleiding tot hypnotherapeut gevolgd, gevolgd door verdere verdiepingen in het voorouderlijksysteem, familiesysteem, nummerologie en studeer ik nu Angelologie. 

 • Ik vind het fascinerend wat er bereikt kan worden met hypnotherapie
 • Ik werk zelf graag met het doorbreken van oude (gedrags)patronen
 • Ik faciliteer mensen graag bij het creëren van nieuwe patronen en gedragingen 
 • Ik hou ervan om de pure, mystieke wijsheid toe te passen tijdens de sessies, omdat mensen dit op hart/ziel niveau ook herkennen en toe kunnen passen om tot verdieping te komen

Omdat ik mijn kennis en begeleiding breder wil inzetten om zo meer mensen en organisaties te kunnen ondersteunen, heb ik besloten mijn eigen praktijk Vitcraft op te zetten.

Mijn doel is om mensen zich bewuster te laten worden van hun eigen rol in hun gezondheid en gevoel van vitaliteit en hen te ondersteunen met het verhogen en waarborgen hiervan. Want dit is een stuk gemakkelijker dan de meeste mensen denken.

carola-janssen-vitcraftcarola-janssen-hypnotherapie-en-vitaliteit

Mijn visie

De visie die ik uit draag is dat het welbevinden van de mens onlosmakelijk samenhangt met het gevoel van vitaliteit en dat het altijd prioriteit heeft om dit te optimaliseren. Vitaliteit, levenskracht, bevat voor mij alle facetten in het leven. Het gaat om fysieke, mentale, emotionele gezondheid, bewustwording, persoonlijke ontwikkeling en heeft te maken met wat het leven waardevol en zinvol maakt. Wanneer mensen hier belemmeringen of problemen bij ervaren bied ik laagdrempelig mijn therapie en coaching aan. 

Wat kun je van mij als therapeut en coach verwachten?

 • Ik werk op een professionele manier. Vertrouwen, humor en ontspanning voorop
 • Ik ben gewend om met jong en oud, alleen of in groepen te werken 
 • Ik vind eigen verantwoordelijkheid nemen oftewel eigenaarschap één van de belangrijkste waarden als het gaat om therapie en coaching
 • Ik zet je aan en ondersteun je om jouw probleem op een persoonlijke en constructieve manier aan te pakken
 • Mijn rol als therapeut en coach is louter faciliterend, maar dan wel op een authentieke, humoristische en waardevolle manier

De wereld een stukje mooier maken, begint bij dat in jezelf op te lossen wat jou weerhoudt om blij, vrij en gezond te leven!

Carola Janssen