Hypnotherapie en vergoeding. Hoe zit dat?

Hypnotherapie valt net als andere alternatieve geneeswijzen niet onder de basisverzekering. Een aantal zorgverzekeraars biedt vanuit de aanvullende verzekering de mogelijkheid tot hypnotherapie aan. De bedragen van vergoeding wisselen per zorgverzekeraar. Vaak is het zo dat er nog een deel van de behandeling zelf betaald moet worden. Dit komt omdat veel pakketten bepaalde limieten hebben in de maximale vergoeding per dag, per jaar of in het percentage van de behandeling dat vergoed wordt.

"Hypnotherapie is een zeer effectieve behandelsvorm. Je hebt over het algemeen veel minder behandelingen nodig." -Carola Janssen-


Behandelingen vanuit Vitcraft komen niet in aanmerking voor vergoeding. Hieronder volgt hiervoor een verantwoording. De zorgverzekeraars stellen een aantal voorwaarden aan de hypnotherapeut en behandelingen. Dit is uiteraard niet verkeerd, alleen wegen het kunnen voldoen aan de voorwaarden van de zorgverzekeraars niet op tegen de investering die er voor geleverd moet worden vanuit Vitcraft en ook niet voor de cliënt. De (machts) positie van de zorgverzekering zorgt er in deze zin voor dat zij uitmaken bij welke erkende beroepsvereniging de hypnotherapeut is aangesloten, dient de hypnotherapeut te beschikken over aanvullende opleidingen en een aantal jaarlijkse bijscholingen. Bijscholingen zijn uiteraard heel goed, maar het is fijn als de therapeut zelf kan bepalen welke scholing men wil volgen voor kwaliteitsverbetering. Vitcraft pleit dan ook voor keuzevrijheid.

 

Daarnaast het bijkomende feit dat een groot aantal zorgverzekeraars hypnotherapie niet vergoedt. Het kleine gedeelte dat dit wel doet, doet dit vanuit een aanvullende verzekering. Bij de maximale vergoeding wordt echter uitgegaan van een bedrag per dag of per consult. Bij hypnotherapie gaat het vaak om een relatief hoger tarief per sessie, daar waar er (veel) minder sessies nodig zijn. De client moet alsnog een (groot) gedeelte zelf vergoeden. Bovenstaande redenen zijn voor Vitcraft voldoende om zich niet aan te sluiten bij een zorgverzekeraar.